Czyszczenie BIK – czy jest możliwe? Jak to zrobić?

Każdy klient firmy pożyczkowej czy też banku powinien zdawać sobie sprawę z tego, że po podpisaniu umowy pożyczki lub kredytu jego dane znajdą się w pewnych bazach. Jedną z nich jest Biuro Informacji Kredytowej, czyli BIK. Instytucja ta ma za zadanie zbierać, gromadzić oraz udostępniać informacje dotyczące opóźnień w spłacie kredytu lub pożyczki, a także dane dotyczące terminowo regulowanych zobowiązań. Kiedy informacje o pożyczkobiorcach trafiają do BIK-u? Jakie skutki mogą mieć negatywne wpisy?

Informacje, które gromadzi Biuro Informacji Kredytowej, stanowią cenną bazę danych dla banków oraz firm pożyczkowych. Na ich podstawie instytucje finansowe są w stanie ocenić, czy potencjalny pożyczkobiorca wnioskujący o pomoc finansową jest rzetelnym i wiarygodnym klientem, któremu można przyznać pożyczkę.

Podczas rozpatrywania wniosku zarówno o kredyt w banku, jak i pożyczkę w firmie pożyczkowej instytucja finansowa wysyła zapytanie do BIK-u. Wówczas otrzymuje ona informacje dotyczące między innymi historii kredytowej klienta. Historia kredytowa zawiera dane dotyczące historii spłat rat posiadanych przez klienta kredytów, pożyczek, zadłużenia na karcie kredytowej czy też debetowej, jak i innych rodzajów zobowiązań finansowych.

Pożyczkobiorcy, którzy regulują raty w terminie, mogą pochwalić się bardzo dobrą historią kredytową. Są oni także postrzegani jako wiarygodny, terminowy klient. W takim przypadku szanse na otrzymanie pomocy finansowej są duże. Osoby, które zapominały o terminowym regulowaniu swoich zobowiązań, muszą liczyć się z gorszą historią kredytową. To z kolei może stanowić dość poważną przeszkodę podczas starania się o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Scoring w BIK – czym właściwie jest?

Każdy klient, którego dane znajdują się w BIK-u, ma swój indywidualny profil z oceną punktową, czyli popularnie nazywanym scoringiem. W celu wyliczenia tego wskaźnika analitycy stosują specjalnie opracowaną formułę matematyczno-statystyczną. Minimalna ocena punktowa może wynosić 192 punktów, maksymalna zaś 631 punktów. Punkty te przeliczają się zaś na gwiazdki. Ostatecznie wygląda to tak:

Im wyższa ocena punktowa (gwiazdkowa) danego klienta, tym większa jego wiarygodność w oczach instytucji finansowej.

Informacje dotyczące spłacanych zobowiązań, jak również ewentualnych opóźnień w spłacie do BIK-u przekazują nie tylko banki, ale także firmy pożyczkowe oraz SKOK-i. Mimo to niektóre podmioty pozabankowe oferują swoim klientom pożyczki bez BIK-u. Pożyczkodawcy nie weryfikują wówczas informacji dotyczących pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej. Takie produkty finansowe można znaleźć w rankingu pożyczek online bez BIK-u.

Skutki wpisów w BIK

Jak więc można wywnioskować z artykułu, skutki wpisów w BIK zależą przede wszystkim od danego klienta. Jeżeli więc w ciągu ostatnich 5 lat klient terminowo spłacał zobowiązania, ma on pozytywną historię kredytową, co przekłada się na jego wyższą wiarygodność w oczach firmy pożyczkowej oraz banku. Zwiększa to szanse na przyznanie kolejnej pożyczki lub kredytu, a także może pomóc w wynegocjowaniu lepszych warunków finansowania, czyli niższej prowizji lub oprocentowania.

Nieterminowe regulowanie zobowiązań może skutkować negatywnymi wpisami w BIK-u, a tym samym negatywną historią kredytową. Prowadzi to do niskiego scoringu, co istotnie utrudnia, a nawet uniemożliwia zaciągnięcie jakiejkolwiek pożyczki lub kredytu. Na tym punkcie wyczulone są niemalże wszystkie banki oraz niektóre firmy pożyczkowe. Informacje gromadzone w BIK-u stanowią bowiem podstawowy element badania zdolności kredytowej klienta wnioskującego o kredyt lub pożyczkę.

Jak usunąć negatywny wpis w BIK-u?

Jeżeli w niedalekiej przyszłości klient zamierza starać się o przyznanie mu większego kredytu, na przykład na budowę domu lub zakup mieszkania, powinien dbać o pozytywną historię kredytową. Jak już zostało wspomniane, składają się na nią między innymi informacje zgromadzone w BIK-u. Co, jeżeli zdarzy nam się negatywny wpis w BIK-u? Czy można go wymazać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Odpowiedź jest prosta. Jeżeli mamy taką możliwość, spłaćmy kredyt lub pożyczkę w całości. Następnie w instytucji finansowej, w której mieliśmy zobowiązanie, powinniśmy złożyć dyspozycję zamknięcia kredytu lub pożyczki. Kolejnym krokiem jest wysłanie pisma do centrali danego banku lub firmy pożyczkowej z prośbą o wycofanie zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych na zamkniętych liniach kredytowych, lub pożyczkowych. Instytucja finansowa ma 30 dni na odpowiedź.

Każdy bank oraz firma pożyczkowa mają obowiązek informowania BIK-u o zmianach zachodzących w zobowiązaniach klientów. Mowa tu zarówno o całkowitej spłacie długu, jak i jego wygaśnięciu czy korekcie wysokości. Oznacza to, że po uregulowaniu kolejnej raty pożyczki lub jej spłaceniu instytucja finansowa w ciągu 7 dni powinna przekazać tego typu informację do BIK-u.

Powstało na Polskim rynku wiele firm które oferują tak zwane czyszczenie BIK, ogólnie chodzi o usunięcie negatywnych wpisów w bazach dłużników. Trzeba pamiętać że jeśli nie ma ku temu określonych podstaw nie da się ich usunąć, więc większość firm bazuje po prostu na niewiedzy klientów, aczkolwiek istnieją firmy które mogą pomóc w określonych przypadkach. Ale w tym wpisie o czymś innym co ostatnio znalazłem w internecie. Otóż trafiłem na stronę gdzie jest oferowane czyszczenie BIK, ale poczytajcie jak, po prostu czyste naciąganie na założenie konta, nic więcej.Mowa o stronie: dobry-bik.pl na której dowiadujemy się że można wyczyścić złe wpisy w BIK zupełnie za darmo. Jest też opis jak to zrobić w kilka minut, nie wychodząc z domu. A więc dowiadujemy się że aby to zrobić należy wykorzystać lukę w systemie Meritum Banku przy zakładaniu konta bankowego. Nie dajcie się nabrać, nie istnieje coś takiego ! Ponoć wystarczy tylko założyć w wymienionym banku rachunek rozliczeniowy i od razu zostanie wyczyszczona historia w BIK, jest podany także link do strony gdzie należy to zrobić.

Po kliknięciu na ten link zostaniemy przeniesieni na stronę systemu partnerskiego Bankier.pl gdzie można skorzystać z różnych produktów finansowych, oczywiście właściciel strony otrzymuje prowizję za skorzystanie z oferty, także wspomnianego konta w Meritum Banku. Tak więc cały ten opis o wyczyszczeniu BIK ma na celu tylko i wyłącznie pozyskanie klienta który to zrobi aby otrzymać za takie działanie prowizję, nie ma mowy aby przy okazji wyczyścić nasze negatywne wpisy w bazach!

Brak historii kredytowej jest równoznaczny z brakiem zapisów w bazach kredytowych dotyczących między innymi zaciągniętej pożyczki lub kredytu, posiadania karty kredytowej czy też kupowania czegokolwiek na raty. Wiele osób unika pożyczania pieniędzy i zakupów na raty, starając się realizować wszystkie cele z bieżących środków lub oszczędności. W ten sposób jednak nie ma możliwości zbudowania historii kredytowej – ani negatywnej, ani pozytywnej. Brak historii kredytowej może być jednym z powodów odrzucenia naszego wniosku o pożyczkę lub kredyt – zwłaszcza w przypadku wnioskowania o wyższe kwoty. Czym jest historia kredytowa? Jak ją zbudować, by być wiarygodnym klientem w oczach firm pożyczkowych i banków?

Historia kredytowa zawiera wpisy dotyczące zaciąganych przez klienta zobowiązań. Informacje te gromadzone są w bazie Biura Informacji Kredytowej (BIK). W BIK-u znajdują się wpisy o spłaconych aktualnie oraz już spłaconych zobowiązaniach. Historia kredytowa może być:

BIK gromadzi oraz przetwarza dane pożyczkobiorców i kredytobiorców. Niemalże za każdym razem, gdy klient wnioskuje o kredyt, pożyczkę lub rozłożenie danego zakupu na raty, informacja o tym zostaje przesłana do BIK-u. Informacje o zobowiązaniach są aktualizowane wraz z ich spłatą (lub brakiem spłaty).

Na podstawie znajdujących się w bazie BIK-u informacji powstaje historia kredytowa poszczególnych klientów. Dzięki temu firmy pożyczkowe, banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą oszacować ryzyko kredytowe, gdy dany klient wnioskuje o udzielnie pożyczki lub kredytu. Osoby, które mogą pochwalić się pozytywną historią kredytową, są oceniane jako rzetelni pożyczkobiorcy. Dzięki temu łatwiej im uzyskać wyższą pożyczkę na zakup samochodu czy też kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania. Nawet niewielkie, lecz spłacone w terminie zobowiązania pozytywnie wpływają na historię kredytową. Z tego też względu wielu specjalistów z branży finansowej zaleca osobom, które planują w niedalekiej przyszłości starać się o kredyt na budowę domu lub zakup mieszkania, zaciągnięcie jakiejkolwiek pożyczki i spłacenie jej w terminie.

Informacje w BIK – jak długo są przechowywane?

Na podstawie ustawy Prawo bankowe (art. 105a ust. 4 i 5) dane o wszystkich przyznawanych w Polsce kredytach i pożyczkach mogą być przechowywane oraz przetwarzane przez BIK przez okres 12 lat od dnia ich spłaty. Dane te mogą być wykorzystywane do celów statystycznych. Dla takich celów zgoda pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) nie jest wymagana. A jak sytuacja wygląda w przypadku przechowywania danych w BIK-u o bieżących lub zaległych zobowiązaniach?

Dane o bieżących zobowiązaniach znajdują się w BIK-u przez cały okres kredytowania. Informacje o spłaconych zobowiązaniach mogą być widoczne przez kolejne lata, jeżeli tylko klient wyrazi zgodę na przetwarzanie takich danych. Bez wyrażenia odpowiedniej zgody dane o spłaconych zobowiązaniach nie będą widoczne dla firm pożyczkowych, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych, chcących sprawdzić historię kredytową danego klienta. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych o spłaconym zobowiązaniu nie działa więc na korzyść rzetelnego pożyczkobiorcy / kredytobiorcy. Warto więc wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o konkretnym zobowiązaniu po jego spłacie.

Dane o niespłacanych w terminie zobowiązaniach są przechowywane w bazie BIK-u przez okres 5 lat od spłaty pożyczki lub kredytu. Informacje te są przetwarzane nawet bez zgody klienta. Dane o niespłaconych zobowiązaniach przekazywane są do BIK-u, jeżeli:

  1. opóźnienie w spłacie raty pożyczki lub kredytu wynosi co najmniej 60 dni,
  2. upłynęło 30 dni od dnia, w którym wierzyciel poinformował dłużnika o zamiarze dotyczącym przetwarzania danych na temat konkretnego, niespłacanego zobowiązania.

Brak historii kredytowej – jakie mam szanse na otrzymanie pożyczki?

Każdy bank weryfikuje potencjalnego kredytobiorcę oraz jego historię kredytową w bazie BIK-u. Gdy dany klient nie ma żadnej historii kredytowej, instytucja może odmówić wypłaty kredytu lub udzielić go na nieco mniej korzystnych warunkach. W przypadku takich osób banki mogą powołać się na zwiększone ryzyko kredytowe.

W przypadku firm pożyczkowych nie zawsze brak historii jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku o pożyczkę. Na rynku działają pożyczkodawcy, którzy nawet nie sprawdzają klienta w bazie BIK-u. Pożyczkobiorca musi się jednak liczyć z tym, że informacje o nim mogą być sprawdzone w innych bazach, np. Biurze Informacji Gospodarczej (BIG) lub Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Jeżeli w tych rejestrach odnotowane będą negatywne wpisy o kliencie, firma pożyczkowa może odrzucić jego wniosek. Nie ma to jednak bezpośredniego związku z brakiem historii kredytowej w BIK-u.

Alternatywą dla osób, które posiadają na swoim koncie jakiekolwiek zadłużenie, są pożyczki dla zadłużonych. W swej ofercie mają je m.in. Wonga oraz Miloan.

Zapytania do BIK przy kredytach bankowych

BIK istnieje już tyle czasu że chyba każdy wie iż mając negatywne wpisy w tej instytucji nie mamy wielkich szans na otrzymanie pożyczki czy kredytu bankowego. Jednak mało osób wie że nadmierna ilość zapytań do BIK składając na przykład wniosek o kredyt bankowy też szkodzi. Wielu ludzi zapyta jak to możliwe, przecież to tylko zapytanie o nasze zobowiązania lub ich brak.Algorytm obliczający naszą wiarygodność kredytową jest ścisłą tajemnicą Biura Informacji Kredytowej, ale każdy klient banku posiada w BIK tzw. ocenę punktową, pożyczkobiorca z dobrą historią kredytową może posiadać około 500 – 600 punktów. Jeśli posiadamy w okolicach 300 punktów nie jest to dobry wynik.

Jak więc zapytania mogą wpływać negatywnie na ocenę kredytobiorcy ?, otóż każde zapytanie odejmuje od naszego konta punkty. Przyjmijmy że jest to 15 punktów za każde zapytanie. A więc mając 500 punktów (czyli dobry wynik), składamy wnioski w 10 bankach bo po prostu chcemy sprawdzić najlepszą ofertę. System odejmuje wtedy nam łącznie 150 punktów, a więc zostaje nam na koncie 350 co już nie jest zbyt dobrym wynikiem.

W jakiej sytuacji najczęściej i najszybciej tracimy swoją punktację w BIK ?, niestety ale u pośredników czy w biurach kredytowych. Często pracownik biura kredytowego zamiast najpierw ocenić wstępnie naszą zdolność kredytową w poszczególnych bankach i zaproponować klientowi najlepszą ofertę składa wnioski o kredyt lub pożyczkę do wszystkich banków które ma w ofercie. Każdy bank występuje natomiast osobno z zapytaniem do BIK i tym sposobem za jednym razem, w kilka minut tracimy jakże nasze cenne punkciki.

Zobacz inne wpisy: