Ile komornik może zabrać z konta bankowego?

Jeżeli posiada się obawy co do nadchodzącej egzekucji komorniczej z konta, powinno się zapoznać się z treścią przepisów prawnych, które regulują zasady związane z tego typu zagadnieniami. Są one bowiem stosunkowo łatwe do zrozumienia, nawet dla przeciętnego człowieka. Opierają się głównie na dwóch fundamentalnych zasadach. Zobacz, ile konkretnie pieniędzy na rachunku bankowym musi zostawić komornik. Ta wiedza pozwoli bowiem od razu rozpoznać, czy nie ma się przypadkiem do czynienia z nieuczciwymi praktykami.

Ile komornik może zabrać z konta – stan na 2023 rok

Na czym konkretnie opiera się wyznaczanie poziomu zajęcia z konta bankowego? Otóż podstawową kwestię stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku. Równowartość 75% płacy minimalnej jest całkowicie wolna od zajęcia. Wystarczy wobec tego wykonać stosunkowo proste obliczenia. Od początku stycznia do końca czerwca 2023 roku płaca minimalna utrzymywała się na poziomie 3490 złotych, wobec tego kwota, jaka jest wolna od zajęcia wynosi 2617,50 (zgodnie z obliczeniami – 3490 x 0,75).

Natomiast w drugiej połowie roku, czyli od początku lipca do końca grudnia 2023 roku, wynagrodzenie minimalne ma ulec podwyższeniu do sumy 3600 złotych, wobec czego kwota wolna od zajęcia będzie wynosić już 2700 złotych.

Od powyżej przedstawionych zasad istnieją oczywiście pewne wyjątki. Mowa tutaj o sytuacji, kiedy mowa o długach alimentacyjnych. Wtedy komornik posiada prawo do zajęcia 100% środków, które znajdują się na rachunku bankowym. Warto wobec tego przykładać dużą wagę do regularnego opłacania alimentów, ponieważ w przeciwnym razie można zostać bez środków do życia.

Jak wygląda proces zajęcia rachunku bankowego?

Zajęcie konta bankowego to nic innego jak zablokowanie go przez komornika. Jeżeli decyzją wierzyciela egzekucja komornicza jest realizowana w ten sposób, rachunek bankowy dłużnika znajduje się pod całkowitą kontrolą komornika. Decyduje on o tym, ile wpływających tam pieniędzy przeznaczy na cel spłacenia zaległości, a ile pozostawi do dyspozycji osoby zalegającej z opłatami. Z reguły zostawia się tylko tyle, ile wynosi kwota wolna od zajęcia. W przypadku długów alimentacyjnych konto ulega najczęściej całkowitemu „wyczyszczeniu”.

Zajęcie wynagrodzenia kontra zajęcie konta bankowego

Nie powinno się mylić zajęcia konta bankowego z egzekucją z wynagrodzenia. Są to bowiem dwie kompletnie różne metody ściągania długu. Występują również inne rodzaje egzekucji, takie jak na przykład zajęcie emerytury albo renty. Każda z wymienionych metod posiada inną kwotę wolną od zajęcia, ponadto różni się metodą prowadzenia postępowania komorniczego.

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia to pracodawca ma obowiązek rozdzielenia pieniędzy dłużnika na te, które otrzyma i na te, jakie znajdą się na koncie komornika, który nie bierze udziału w całym procesie. Przy zajęciu konta natomiast to właśnie komornik sprawuje władzę nad rachunkiem bankowym dłużnika. Można wobec tego zastanawiać się, która z obu tych możliwości posiada więcej korzyści dla osoby zadłużonej.

Różnice w sytuacji długów niealimentacyjnych

Przy zajęciu wynagrodzenia, komornik ma prawo zabrać tylko nadwyżkę nad pensję minimalną na dany rok. Egzekucja z wynagrodzenia pozostawia wobec tego do dyspozycji dłużnika 100% minimalnego wynagrodzenia, co stanowi kwotę wolną. Natomiast egzekucja z rachunku bankowego pozwala mu zająć nadwyżkę nad równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia. Przy egzekucji komorniczej z konta, dłużnikowi pozostaje znacznie mniej środków niż przy tej z wynagrodzenia, więc wielu dłużników woli egzekucję komorniczą z pensji.

Różnice w sytuacji długów alimentacyjnych

Wspomniana powyżej dysproporcja jest jeszcze bardziej widoczna w sytuacji osób będących dłużnikami alimentacyjnymi. Przy zajęciu konta dłużnika, komornik może zabrać aż 100% wpływów. Nie da się zaprzeczyć, iż stawia to zadłużonego w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji finansowej.

Natomiast w sytuacji zajęcia komorniczego z otrzymywanego wynagrodzenia, komornik ma prawo zająć dłużnikowi zaledwie 60% wpływów z otrzymywanej przez niego pensji. Wobec tego jeżeli posiada się długi alimentacyjne, zajęcie wynagrodzenia stanowi wyraźnie korzystniejszą możliwość niż zajęcie konta bankowego.

Jakich wpływów z rachunku bankowego komornik nie ma prawa zająć?

Istnieje katalog środków, które są wyłączone z zajęcia komorniczego. Każdy komornik posiada obowiązek bezwzględnego stosowania się do tych przepisów. Nie może on zabrać:

Warto zdawać sobie z tego sprawę, aby móc się bronić w sytuacji, kiedy komornik zajmie zbyt dużą kwotę pieniędzy bez uzasadnienia prawnego. Nie jest to powszechnie spotykana praktyka, aczkolwiek w każdym postępowaniu mogą pojawić się tego typu błędy.

Sprawdź także: Ranking pożyczek z komornikiem

Sprawdź inne wpisy: