Żyrant – kim jest i jakie ma prawa?

Żyrant nazywany jest również poręczycielem lub gwarantem. Według definicji jest to osoba, która potwierdza możliwość spłaty danego zobowiązania finansowego przez innego klienta zaciągającego kredyt lub pożyczkę. Niemniej jednak w przypadku, gdy pożyczkobiorca przestaje spłacać swoje zobowiązanie, obowiązek ten spada na żyranta. Zanim poręczymy komuś pożyczkę, powinniśmy więc dowiedzieć się, jakie prawa i obowiązki ma gwarant.

Znalezienie żyranta najczęściej okazuje się konieczne, kiedy osoba, która stara się o przyznanie jej kredytu lub pożyczki, nie ma odpowiedniej, akceptowanej przez dany podmiot historii kredytowej. Po takie rozwiązanie sięgają zarówno klienci banków, jak i firm pożyczkowych, które coraz chętniej wprowadzają do swoich usług pożyczkę z gwarantem.

Żyrant – kim jest?

Jak już zostało wspomniane, żyrant to osoba, która w przypadku braku spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę, zobowiązany jest do spłaty zadłużenia względem wierzyciela. Gwarant jest to więc nic innego jak swoistego typu zabezpieczenie, które pozwala firmie pożyczkowej lub bankowi zmniejszyć ryzyko związane z udzielaniem pożyczki czy też kredytu osobie o niepewnej historii i zdolności kredytowej. Jeżeli więc dłużnik z jakichś względów nie będzie spłacał swojego zobowiązania, obowiązek ten spadnie na żyranta. Pożyczkodawca będzie mógł wówczas żądać spłaty zadłużenia od osoby, która poręczyła za pożyczkobiorcę.

Kto może zostać żyrantem?

Poręczycielem może zostać osoba z rodziny lub spoza niej. Zazwyczaj wybór żyranta podyktowany jest zaufaniem, jakim darzą się obie strony. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Gwarant musi mieć ukończone 18 lat oraz mieć dobrą zdolność kredytową. Banki oraz niektóre firmy pożyczkowe wymagają, aby wykazywał comiesięczne, stałe dochody. Poręczycielami mogą zostać osoby zatrudnione na umowę, lecz także prowadzące swoją działalność gospodarczą, będące emerytami lub rencistami. Osoba, która ma zostać żyrantem, nie może posiadać negatywnej historii kredytowej w bazie BIK, a także w rejestrach dłużników.

Jakie prawa i obowiązki ma gwarant?

Jeżeli pożyczkobiorca będzie uchylał się od spłaty swojego zobowiązania, odpowiedzialność za długi spadnie na poręczyciela. Wówczas to żyrant jest zobowiązany do spłacania zadłużenia na takich samych zasadach jak prawowity pożyczkobiorca. W związku z tym ma on również takie same prawa jak dłużnik.

Żyrant ma prawo do:
• wglądu do dotychczasowej historii spłaty zadłużenia,
• żądania od pożyczkodawcy informacji dotyczących stanu zadłużenia,
• powoływania się na to, że termin danego świadczenia jeszcze nie nadszedł,
• podniesienia zarzutu dotyczącego przedawnienia roszczenia.

W przypadku wystąpienia opóźnień w spłacie rat pożyczki, pożyczkodawca powinien poinformować o tym poręczyciela. Jeżeli nie uda mu się wymóc na pożyczkobiorcy spłaty zobowiązania, żyrant będzie mógł zareagować inaczej (np. spłacając część zadłużenia), unikając tym samym przykrych konsekwencji.

Poręczenie pożyczek a wpływ na historię i zdolność kredytową żyranta

Nie da się ukryć, iż poręczenie pożyczki lub kredytu ma duży wpływ na zdolność kredytową żyranta. Każda instytucja finansowa traktuje poręczone zobowiązanie tak, jakby zostało ono zaciągnięte bezpośrednio przez gwaranta. Dlatego też osoby, które decydują się zostać czyimś żyrantem, muszą liczyć się z tym, iż tego typu informacja zostanie przekazana do bazy BIK. Ewentualne opóźnienia w spłacie również mogą negatywnie wpłynąć na historię kredytową poręczyciela. Nawet jeżeli zwłoka w regulowaniu zobowiązania leży po stronie pożyczkobiorcy

Warto więc mieć na uwadze fakt, iż poręczenie czyjejś pożyczki zmniejsza zdolność kredytową poręczyciela. W takim przypadku, gdy żyrant złoży wniosek o własną pożyczkę lub kredyt, instytucja finansowa najpewniej potraktuje dane zobowiązanie, jakby należało ono bezpośrednio do niego. Jeżeli więc w najbliższej przyszłości planujemy zaciągnąć jakikolwiek kredyt lub pożyczkę, powinniśmy mieć świadomość, że poręczenie czyjejś pożyczki zmniejszy nasze szanse na otrzymanie takiego wsparcia finansowego.

Pożyczki z gwarantem – co warto o nich wiedzieć?

Pożyczka z gwarantem jest produktem finansowym, po który może sięgnąć praktycznie każdy. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają osoby, których zdolność kredytowa nie pozwala na zaciągnięcie innego rodzaju zobowiązania. Z tego typu oferty korzystają także klienci o stabilnej sytuacji finansowej, którzy jednak chcą pożyczyć nieco więcej gotówki.

W przypadku pożyczki z żyrantem należy jednak mieć świadomość, iż na poręczycielu ciąży duża odpowiedzialność. Jeżeli prawowity pożyczkobiorca nie spłaci swojego zobowiązania, obowiązek ten spadnie na gwaranta. Może to wywołać konflikty w najbliższym otoczeniu pożyczkobiorcy. Dlatego też, jeżeli prosimy kogoś o poręczenie pożyczki, starajmy się dotrzymać warunków umowy.

Pożyczek z żyrantem udzielają między innymi Rapida Money oraz Ferratum Money (Ferratum Bank). Rapida Money oferuje pożyczki w kwocie 20.000 lub 25.000 złotych, które wymagają poręczenia. W Ferratum Money żyrant okazuje się konieczny, gdy pożyczkobiorca zaczyna mieć problemy z terminową spłatą zobowiązania. W tym przypadku poręczenie jest konieczne do przedłużenia okresu spłaty zadłużenia.

Zobacz inne wpisy: