Extraportfel – opinie i recenzja

ExtraPortfel jest jedną z wielu firm pożyczkowych, które oferują swoim klientom szybkie pożyczki przez internet, przy zachowaniu jak najmniejszej liczby niezbędnych formalności, szybkiego czasu rozpatrywania wniosków oraz przejrzystych zasadach. ExtraPortfel oferuje przy tym proste warunki i korzystne oprocentowanie, a także promocje dla nowych klientów.

Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
E-mail: info@extraportfel.pl
Strona WWW: www.extraportfel.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 66 66
Godziny pracy: Pn. – Pt. 08:00 – 22:00, Sb. – Ndz. 09:00-18:00
NIP: 525-254-89-58
REGON: 363682923
KRS: 0000453034

Wnioskuj o pożyczkę Extraportfel

Kto może wziąć pożyczkę Extraportfel?

ExtraPortfel jest dość przystępną firmą pożyczkową, choć mogą trochę odstraszać wymagania dotyczące wieku klienta: od 21 do 70 lat. Potencjalny klient ExtraPortfel musi mieć polskie obywatelstwo i na stałe mieszkać w Polsce. Musi też posiadać stałe zatrudnienie, które umożliwi mu spłatę zaciągniętej pożyczki.

Niestety, ExtraPortfel może odmówić pożyczki klientowi, który nie ma wiarygodności kredytowej – jeżeli jest on wpisany w którykolwiek z wymienionych wcześniej rejestrów, ExtraPortfel może nie udzielić mu pożyczki.

Klient musi także posiadać wszystkie niezbędne rzeczy, by zaciągnąć pożyczkę całkowicie internetowo. Są to: aktywny telefon komórkowy, adres e-mail, oraz konto bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej oraz założyć osobisty profil klienta na stronie extraportfel.pl

Pożyczka w Extraportfel – krok po kroku

1. Kwota pożyczki i okres spłaty. Na stronie extraportfel.pl znajduje się kalkulator pożyczkowy, który w intuicyjny sposób pozwoli na ustalenie pożądanej kwoty pożyczki i okresu spłaty. Klient, jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki, zostanie poinformowany o całkowitej kwocie, którą będzie musiał oddać. Następnie wystarczy kliknąć przycisk „weź pożyczkę”,

2. Rejestracja i wniosek. Klient zostanie automatycznie przeniesiony do formularza zgłoszeniowego, połączonego z wnioskiem, w którym trzeba będzie podać dość szczegółowe dane – nie tylko osobowe i adresowe, ale także takie jak okres zamieszkania pod obecnym adresem czy numer telefonu do pracodawcy.

3. Potwierdzenie rejestracji i danych bankowych. Weryfikacja danych w ExtraPortfel odbywa się za pomocą bezpiecznej aplikacji Instantor. W tym wypadku nie trzeba wykonywać już przelewu, gdyż aplikacja sama pobierze informacje, które są potrzebne. Klient musi się tylko zalogować swoim loginem i hasłem do bankowości elektronicznej. Konto użyte do weryfikacji nie może być z nikim współdzielone.

4. Przyznanie pożyczki. Decyzje w ExtraPortfel dokonywane są za pomocą zautomatyzowanego systemu, który sam weryfikuje wszystkie dane klienta, dlatego przyznanie pożyczki nastąpi w ciągu maksymalnie kilkunastu minut, jeśli wniosek zostanie złożony w dniu roboczym. W razie potrzeby, pracownik ExtraPortfel może skontaktować się telefonicznie z klientem, by uzyskać dodatkowe informacje. Po wszystkim, klient dostanie SMS oraz e-mail z decyzją, nawet jeśli będzie ona negatywna.

5. Wypłata pieniędzy. Pieniądze wypłacane są natychmiast po przyznaniu pożyczki, ale zaksięgowanie ich na koncie klienta zależy od godzin sesji bankowych oraz banku, w którym klient posiada konto. W każdym wypadku, pieniądze powinny dojść na rachunek klienta maksymalnie w ciągu 24 godzin.

6. Kolejne pożyczki. Klient może zalogować się na swoim osobistym profilu klienta i skorzystać z zakładki „złóż wniosek”, bez konieczności ponownego wykonywania weryfikacji danych.

Jakie są koszty pożyczki Extraportfel?

Dzięki specjalnej ofercie skierowanej do nowych klientów, pierwsza pożyczka nie przekraczająca kwoty 2000 złotych nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Kolejne pożyczki z kolei obłożone są stałym oprocentowaniem w wysokości 10% w skali roku oraz prowizją dla ExtraPortfel, która może wynosić od 18,7% do 29,9% w zależności od kwoty pożyczki i terminu jej spłaty.
Dla zobrazowania kosztów mogą posłużyć poniższe przykłady:

Extraportfel – spłata pożyczki

Spłata w ExtraPorfel odbywa się jednorazowo, najpóźniej w dniu wskazanym w umowie. ExtraPortfel każdorazowo informuje klienta o zbliżającym się terminie spłaty pożyczki poprzez SMS i e-mail. Oczywiście, nie trzeba czekać ze spłatą do ostatecznego terminu, jeżeli wcześniej posiada się środki na spłatę. Wcześniejsza spłata jest nawet korzystniejsza dla klienta, gdyż zmniejsza ona kwotę prowizji i oprocentowania.

W przypadku problemów ze spłatą, dobrze jest skorzystać z refinansowania pożyczki zaciągniętej u innego pożyczkodawcy, który współpracuje z ExtraPortfel. Niestety, będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Mimo wszystko, z refinansowania warto skorzystać, gdyż notorycznie niespłacana pożyczka pociągnie za sobą poważne konsekwencje. ExtraPortfel zacznie naliczać karne odsetki w wysokości 14% już od pierwszego dnia następującego po terminie spłaty. Jeśli pomimo upomnień (listowych, mailowych lub telefonicznych) klient dalej nie będzie chciał spłacić pożyczki, ExtraPortfel przekaże dług do firmy windykacyjnej lub do sądu, a dalej do postępowania komorniczego. Niespłacony dług uniemożliwi także zaciągnięcie kolejnej pożyczki – ExtraPortfel zgłosi dłużnika do odpowiednich rejestrów kredytowych.