Fellow Finance – opinie i recenzja

Fellow Finance logotyp

Fellow Finance, należąca do fińskiej firmy Taaleri Oyi, to niewielka instytucja finansowa działająca na polskim rynku pożyczek. Jej główną różnicą jest fakt, że nie udziela pożyczek bezpośrednio, ale pełni rolę pośrednika między pożyczkobiorcami a inwestorami, którzy chcą osiągnąć zyski z udzielanych pożyczek. Tego typu pożyczki są nazywane społecznościowymi.

Platforma internetowa, z której korzysta Fellow Finance, zapewnia korzyści zarówno pożyczkobiorcom, jak i inwestorom. Dzięki temu oferowane pożyczki są elastyczne i mogą być przeznaczone na różne cele, np. spłatę innych zobowiązań finansowych.

Szczegółowe informacje o firmie Fellow Finance:

Dokładna nazwa firmy: FELLOW FINANCE Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Nowogrodzkiej 44 lok.3, 00-695
E-mail: bok@fellowfinance.pl
Strona WWW: 
Telefon kontaktowy: 223975115
Godziny pracy: 
NIP: 7010508554
REGON: 362560885
KRS: 0000576864

Fellow Finance – informacje o pożyczce

Typ pożyczki: Ratalna

Maksymalna kwota pożyczki: 12 000 złotych z okresem spłaty od 4 do 24 miesięcy.

Rejestry sprawdzane przez Fellow Finance: BIK, KRD, BIG i ERIF

Potrzebne dokumenty: Ważny dowód osobisty oraz wyciąg z konta bankowego z historią z ostatnich 3 miesięcy (pobrany automatycznie za pomocą systemu Kontomatik)

Zabezpieczenie: Nie, nie trzeba ustanawiać żadnych zabezpieczeń ani gwarantów.

Przedłużenie okresu spłaty: Tak, o 14 lub 30 dni.

Odstąpienie od umowy: Tak, w ciągu 14 dni.

Przelew weryfikacyjny: Nie

Kto może ubiegać się o pożyczkę w Fellow Finance?

Mimo specyficznego systemu pożyczek, Fellow Finance stawia standardowe warunki dla większości firm pożyczkowych.

Aby ubiegać się o pożyczkę w Fellow Finance, klient musi być obywatelem Polski, mieć co najmniej 20 lat i nie więcej niż 75 lat. Musi również mieszkać w Polsce, otrzymywać dochody w kraju i potwierdzić swoją zdolność kredytową za pomocą systemu Kontomatik. Klient musi także zaciągać pożyczkę na cele konsumenckie, ponieważ inwestorzy korzystający z usług firmy nie udzielają pożyczek na cele biznesowe.

Niestety, osoba posiadająca zaległości w spłacie wcześniejszych kredytów, pożyczek lub innych opłat nie będzie mogła ubiegać się o pożyczkę w Fellow Finance. Firma sprawdza rejestry gospodarcze i kredytowe i może odmówić pożyczki takiej osobie.

Dodatkowo, klient musi być w stanie złożyć wniosek o pożyczkę online i potwierdzić swoją tożsamość w ten sam sposób. Będą do tego potrzebne: konto bankowe, aktywny numer telefonu, adres e-mail oraz konto na stronie fellowfinance.pl.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę w Fellow Finance?

Proces ubiegania się o pożyczkę w Fellow Finance nie jest bardziej skomplikowany niż w innych firmach pożyczkowych i w najlepszym przypadku, w zależności od potrzeb klienta, może zająć nawet kilkanaście minut.

Krok 1: Określenie kwoty pożyczki. Klient może rozpocząć proces składania wniosku o pożyczkę na stronie głównej fellowfinance.pl, korzystając z suwaków na kalkulatorze pożyczkowym. Po ustaleniu pożądanej kwoty i okresu spłaty, klient musi jedynie kliknąć przycisk „weź pożyczkę”.

Krok 2: Rejestracja i wypełnienie wniosku. Jeśli jest to pierwsza pożyczka klienta w Fellow Finance, musi wypełnić krótki formularz rejestracyjny, który utworzy konto w serwisie. Następnie klient zostanie przekierowany do elektronicznego wniosku. Wnioskodawca musi podać dane umożliwiające identyfikację tożsamości i zdolności kredytowej.

Krok 3: Weryfikacja tożsamości i danych bankowych. Fellow Finance nie wymaga od klienta dokonywania przelewu weryfikacyjnego na swoje konto w celu potwierdzenia tożsamości i danych bankowych. Zamiast tego należy skorzystać z systemu Kontomatik, do którego loguje się za pomocą swojego loginu i hasła do bankowości internetowej. Kontomatik automatycznie pobierze dane osobowe właściciela rachunku i porówna je z danymi podanymi we wniosku. Pobierze również historię transakcji bankowych z ostatnich trzech miesięcy, aby ocenić zdolność kredytową klienta. Dlatego bardzo ważne jest, aby używać do tego celu wyłącznie swojego konta, ponieważ odrzucane będą konta współdzielone lub firmowe.

Krok 4: Oferta pożyczkowa od inwestora. Po weryfikacji tożsamości, wniosek o pożyczkę pojawi się w

sekcji dostępnej tylko dla inwestorów. Inwestorzy mogą przedstawiać klientowi swoje oferty pożyczek, a od klienta zależy, którą z ofert wybierze i kiedy. Wybór najlepszej oferty może zająć kilka minut lub nawet kilka dni.

Krok 5: Wypłata środków. Po zaakceptowaniu oferty pożyczkowej przez klienta, środki zostaną natychmiast wypłacone. Czas, w jakim pożyczka zostanie zaksięgowana na koncie klienta, zależy od szybkości przekazu bankowego. Zazwyczaj dzieje się to w ciągu godzin sesji bankowych w banku, w którym klient posiada konto. W każdym przypadku pożyczka powinna być zaksięgowana na koncie klienta nie później niż następnego dnia roboczego.

Krok 6: Kolejna pożyczka. Po spłaceniu poprzedniej pożyczki, klient ma możliwość ubiegania się o kolejną. Proces ubiegania się przebiega tak samo jak wcześniej, pomijając rejestrację i weryfikację.

Koszty pożyczki w Fellow Finance

Całkowity koszt pożyczki w Fellow Finance składa się z kilku składników. Oprócz standardowych odsetek od kwoty bazowej, klient musi również liczyć się z opłatą wstępną za udzielenie pożyczki. Jest to koszt zależny od kwoty pożyczki i wynosi od 170 do 850 złotych, pobierany na początku od pożyczonej kwoty. Dodatkowo, firma nalicza prowizję oraz opłatę za prowadzenie konta, które są dodawane do każdej raty comiesięcznie.

Na przykład, pożyczka w wysokości 10 000 złotych z dwuletnim okresem spłaty będzie kosztować klienta dodatkowe 6 974 złote.

Spłata pożyczki w Fellow Finance

Pożyczkę należy spłacać zgodnie z harmonogramem spłat, który jest dołączony do umowy. Harmonogram spłat jest również dostępny na koncie klienta na stronie fellowfinance.com. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części pożyczki, co skutkuje zwrotem opłat za niewykorzystany okres pożyczki, oraz możliwość opóźnienia płatności raty o 14 lub 30 dni. Oczywiście, przedłużenie okresu spłaty wiąże się z dodatkowymi kosztami, które należy uiścić przed prolongatą.

Jeśli klient nie przedłuży okresu spłaty i nie spłaci pożyczki terminowo, może być obciążony odsetkami kar naliczanymi za opóźnienie. W przypadku braku reakcji na monity i wezwania do zapłaty, firma może podjąć działania prawne w celu odzyskania należności, a nawet przekazać sprawę do windykacji przez inną firmę. Ponadto, nieterminowa spłata wpłynie negatywnie na wiarygodność kredytową klienta, ponieważ Fellow Finance dokona odpowiedniego wpisu w rejestrze dłużników, co może utrudnić klientowi uzyskanie kolejnej pożyczki.

Sprawdź inne firmy pożyczkowe: